Menu

Dívčí hrady (Děvičky)

1.25km

Zřícenina Děvičky (Maidenburg) je pozůstatek gotického hradu z 13. století a je vzácným kamenem Pálavských vrchů. Hrad lež přímo nad naším ubytováním v Pavlově a v jeho blízkosti jsou též známé moravské městečka Klentnice a Mikulov. Hrad byl postaven na hřebenu Děvín ve výšce 428 m. n. m. Dívčí hrady jsou pojmenovány podle skalních útvarů, jenž připomínají zkamenělé dívky a podle pověsti jsou to dcery hraběte Arnulfa, který zaprodal své dcery ďáblu a ty se raději proměnily v kámen, než aby čelili hrůznému pekelníkovi!

Historie a dějiny Dívčích hradů

Nejstarší historické prameny uvádí zmínku o pevnosti se slovanským jménem Dewiczky, jehož prvním purkrabím byl v roce 1222 Štěpán z Medlova. Po jeho smrti se střídalo mnoho správců, kteří na hradě sídlili. Velkou událostí byl posléze až rok 1334, kdy otec Karla IV. a český král Jan Lucemburský udělil hrad v léno Hartneidovi z Lichnštejna. Spolu s hradem mu připadli také známe moravské obce Pavlov či Dolní Věstonice a stali se tak na dlouhou dobu panstvím Lichnštejnů.

Mezi obdobím 1334 až 1560 prošel hrad různými úpravami, jako byla přestavba hradní kaple či výstavba předsunuté bašty, která sloužila jako obrana proti nájezdům Turkům. V roce 1560 však byly díky špatné hospodářské situaci Děvičky i s celým panstvím prodány Uherskému hraběti Ladislavu, který se spíše než jako pán hradu, proslavil jako výtečný válečník v boji s Turky. Nakonec v roce 1572 byl hrad prodán Zikmundu z Dirchštejna, který nechal zastavět vnitřní nádvoří a severovýchodní část hradu.

Posledním významným okamžikem, který však nebyl pro hrad Děvičky moc slavný, bylo jeho vyplenění a následné vypálení Švédy v roce 1645. Na hradu poté stály již jenom hlídky, protože lidé se obávali dalších tureckých nájezdů, avšak samotný hrad už nebyl nikdy zrekonstruován. Posledním obyvatelem byl ke konci 18. století hradní hlídač, avšak po jeho smrti zůstal hrad opuštěný a tak je tomu až dodnes.

Co by vás mohlo zajímat?

Celou pálavskou přírodou se vinou krásné turistické stezky. Opravdu znamenitá je červená stezka, která vede z města Dolní Věstonice až přímo k hradu Děvičky. V létě budete procházet kolem rozkvetlých vinohradů, které lákají k tomu utrhnout si jeden střapeček, kolem polí, které svítí jako zlato a nakonec hustým lesem, jenž láká svým tajemným příšeří.

Cesta je široká a pohodlná, trochu fyzicky náročnější začíná být až přímá cesta ke zřícenině hradu, která je nahoru do kopce. Ale ve finále budete velmi spokojení. Naskytne se vám nádherný výhled na celou krajinu CHKO Pálavy, na který rozhodně jen tak nezapomenete. Jestliže jste zapálení chodci a preferujete dlouhé procházky, můžete pokračovat až do historického Mikulova. A po cestě můžete vidět zajímavou faunu, jako jsou ovečky, ještěrku zelenou či vzácné květy.

Jestliže však nemáte zájem o delší procházku, tak máte tu výhodu, že zřícenina leží přímo nad  Pavlovem a cestu tam zvládnou i děti nebo senioři.

Zajímavosti

  • Většina zachovalé zříceniny je nejpravděpodobněji část strážní věže.
  • Dále se zachovali zdi s baštami na děla a polorozpadlé sklepy s předhradím.
  • Jako každý hrad, má i ten náš svou bílou paní a to dokonce dvě. Jedná se prý o bývalé dcery zlého hraběte, který je nechal zaživa zasypat v jedné z chodeb.
  • Jestli budete mít štěstí, možná najdete zakopaný poklad, který zde prý někde leží. Ale pozor na jeho stráže! Hlídá jej velký černý pes, kterému žhnou červeně oči!
  • Vycházka na zříceninu má také jednu velkou ne/výhodu, budete mít po ní žízeň! A co je lepší než se stavit posléze na dobré vínečko či pivečko dole ve vesnici, nebo v Yacht Clubu Dyje.

Na Cimbuří
692 01, Pavlov
Česká Republika

GPS
48.8755096
16.661482

Contact

Přidej komentář

Tvoje e-mailová adresa nebude publikována

*